ELCA KOZMETİK LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AÇIK RIZA METNİ

ELCA Kozmetik Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) tahtında tarafıma sunulan Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.
Kimlik (isim, soy isim ve doğum tarihi, medeni hali dahil olmak üzere), iletişim, lokasyon, pazarlama, müşteri işlem, mesleki deneyim bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, sosyal medya hesap bilgileri, kozmetik ürün kullanım bilgisi, evlilik yıldönümü, cilt tipi/durumu, cihaz mac adresi bilgisi, ağ bilgisi, cihaz bilgisi, görsel ve işitsel kayıtlar, müşteri hobileri kişisel verilerimin: (i) firma ve ürünlere bağlılık süreçlerinin ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve bu kapsamda müşterilere sadakat programı çerçevesinde çeşitli avantajlar sağlanması ve bunlara ilişkin bilgilendirmede bulunulması amacıyla, (ii) ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşteri alışveriş alışkanlıkları ve eğilimleri analiz edilerek özelleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve bunlara ek müşteri kartı oluşturulması, satın alınan ürünler üzerinden müşteri segmentasyonu ve diğer müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) analizlerinin yapılması ve icrasının yönetimi ve şirket içi raporlanması amacıyla, (iii) reklam/kampanya/promosyon süreçleri ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (promosyon ürün gönderilmesi, yarışmaların kazananlarına ürün gönderilmesi dahil) ve bu kapsamda elektronik ticari iletilerin (telefon, SMS, MMS, e-posta(matbu) veya diğer şekillerde) gönderiminin sağlanması amacıyla, (iv) mağazalarda müşterilere internet bağlantısı hizmeti sunulması amacıyla Şirket tarafından işlenmesini kabul ederim.
Yukarıda belirtilen amaçlarla Şirket’in, kişisel verilerimi (özel nitelikli olan ve olmayan), açık rızama binaen yurt içinde veya yurt dışında; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Şirket grup şirketleri ile satış, pazarlama, müşteri ilişkileri, hukuk, muhasebe ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ile Şirket’in faaliyetleri ile ilgili satış, pazarlama ve yazılım hususlarında destek veren üçüncü kişiler ile (SMS ve e-posta gönderimi, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), reklam, sosyal medya, halkla ilişkiler ve bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) paylaşabileceğini ve/veya bu kişilere erişime açabileceğini kabul ederim.