ŞARTLAR & KOŞULLAR

ELCA Kozmetik Ltd. Şti., www.darphin.com.tr Site’de mevcut olan içerik ve hizmetleri size, Site’mizde bulunan (Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası dahil) politika ve koşullara tabi olarak sağlamaktadır (birlikte “Hüküm ve Şartlar”). Sitemize erişmek veya Sitemizi kullanmakla, bu Hüküm ve Şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.

1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Gizlilik ve kişisel verilerin korunması uygulamalarımızı için lütfen web sitemizi inceleyeniz: www.darphin.com.tr

2. Kişisel Kullanıma Yönelik Ürün ve Hizmetler

Site’de tarif edilen ürün ve hizmetler ve bunlara ilişkin olarak sizlere sağlayabileceğimiz herhangi bir numune yalnızca kişisel kullanım içindir. Ürünlerin veya hizmetlerin veya bizden aldığınız numunelerin hiçbirini satamazsınız. Sağladığımız ürünlerin kişisel kullanımdan çıkması durumu söz konusu olduğunda, ilgili kanun ve kurallara tabi olarak temin ettiğimiz ürün ve hizmetleri iptal etme ve miktarını azaltma haklarımız saklıdır.

3. Satın Alıma İlişkin Politika ve Prosedürler

Site üzerinden verilen siparişlere ilişkin politika ve prosedürleri görmek için (siparişlerin işlenmesi, nakliye ve işlemden geçme, iade ve değiştirmeler gibi) lütfen websitemizin “Siparişler hakkında” kısmına göz atın.

4. Fikri Mülkiyet

Markalar, logolar, hizmet markaları, metinler, grafikler, logolar, buton ikonları, görseller, ses/işitsel klipleri, veri derlemeleri ve yazılımlar ve bunların derleme ve düzenlemeleri de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Site’de yer alan tüm bilgi ve içerikler ve bunların “görüntü ve hissiyatı” (“İçerik”) ELCA Kozmetik Ltd. Şti., bağlı şirketlerimiz, ortaklarımız veya lisans verenlerimizin mülkiyetinde olup, bunlar, 5846 sayılı Fikri ve Sınai Haklar Kanunu ve ilgili mevzuatlar tarafından korunmaktadır.
Türk hukuku çerçevesinde gerekli olan haller dışında, ne İçerik ne de Site’nin herhangi bir kısmı, kısmen veya tamamen, açık ön yazılı rızamız olmadan herhangi bir amaç için kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, satılamaz, yeniden satılamaz, erişim sağlanamaz, değiştirilemez veya Site’nin linklerine yönlendirme yapılamaz ve başkaca bir şekilde istifade edilemez.

5. Kullanım Sınırları

Siteyi yalnızca kişisel amaçlarla kullanabilirsiniz ve bu sınırlı kullanım (a) Site’yi veya herhangi bir parçasını kapatmak için çerçeveleme veya çerçeveleme teknikleri kullanma; (b) Site’yi veya herhangi bir ve/veya bütün İçerik’i yeniden yayınlama, yeniden dağıtma, iletme, satma, lisans verme veya indirme (ön belleğe alma veya Site’yi görüntülemek için gerekli olan haller dışında); (c) Site’yi veya herhangi bir ve/veya bütün İçerik’i kişisel kullanım dışında herhangi bir şekilde kullanma; (d) Site’yi veya herhangi bir ve/veya bütün İçerik’i değiştirme, ters mühendisliğe tabi tutma veya bunlara dayanan herhangi bir türev iş yaratma; (e) kendiniz veya herhangi bir taraf yararına hesap bilgilerini toplama; (f) herhangi bir meta tag’leri veya herhangi bir ve/veya bütün İçerik’i kullanan herhangi başkaca “gizli metni” kullanma; veya (g) yazılım robotları, örümcekler, ağ gezginleri veya benzeri veri toparlama ve ayrıştırma araçlarını kullanma veya altyapımıza makul olmayan bir külfet yaratabilecek veya yükleyebilecek herhangi başkaca bir işlem durumlarını kesinlikle kapsamamaktadır.
Site’deki veya Site’ye konulan veya Site’de yer alan tüm tescilli bildirimlerini değiştirmeden tutmanız gerekmektedir.
Kişisel ve ticari olmayan amaçlarla Site’nin ana sayfasına hiper bağ yaratmanız halinde, Site’ye bağlanan bir web sitesi (i) herhangi bir ve/veya bütün İçeriğimiz’e bağlanabilir ancak bunu çoğaltamaz; (ii) söz konusu web sitesini veya hizmet veya ürünlerini desteklediğimizi ima edemez; (iii) bizimle ilişkisini yanlış tanıtamaz; (iv) hoş olmayan, müstehcen, saldırgan, ihtilaflı veya yasa dışı veya herhangi bir yaş için uygunsuz olarak yorumlanabilecek bir içeriğe sahip olamaz; (v) bizi veya ürün veya hizmetlerimizi, yanlış, yanıltıcı, aşağılayıcı veya başkaca bir şekilde saldırgan veya sakıncalı bir şekilde tanımlayamaz veya bizi, istenmeyen ürünler, hizmetler veya fikirler ile bağdaştıramaz ve (vi) Site’nin ana sayfası dışındaki herhangi bir sayfasına bağlanamaz. Münhasır takdirimiz doğrultusunda, Site’ye sağladığınız herhangi bir bağlantıyı kaldırmanızı talep edebiliriz. Söz konusu talep üzerine, söz konusu bağlantıyı derhal kaldırmanız ve bağlantıyı devam ettirmeniz için tarafımızca yazılı olarak izin verilmedikçe bu bağlantıyı durdurmanız gerekecektir.

6. Yükümlülük ve Sorumluluklarınız

Site’ye erişim veya Site’nin kullanımında, işbu Hüküm ve Şartlar’a ve erişim ve kullanıma ilişkin olarak Site’de yayınlanan özel uyarı ve talimatlara uymanız gerekmektedir. Türk hukuku, örf adet ve iyi niyet kuralları çerçevesinde hareket etmeniz gerekmektedir. Site’de veya herhangi bir İçerik’te veya Site’de görünebilen hizmetlerde herhangi bir değişiklik yapmamanız ve Site’nin bütünlüğüne ve işleyişine herhangi bir şekilde zarar vermemeniz gerekmektedir. İşbu Hüküm ve Şartlar’ın herhangi başkaca bir hükmünün genelliğine sınırlama getirmeksizin, işbu Hüküm ve Şartlar’da belirtilen yükümlülüklerinizden herhangi birisi bakımından ihmalle veya kasten aykırı davranmanız halinde, bunun ELCA Kozmetik Ltd. Şti.’ye, bağlı şirketleri, ortakları veya lisans verenlerine karşı sebep olabileceği tüm zarar ve ziyanlardan sorumlu olacağınızı bildiririz.

7. Üçüncü Kişi Bağlantıları

Burada bahsi geçen Site hariç diğer web sitelerinin veya Site’de yer alan veya Site’den bağlantılı olan herhangi başkaca web sitelerinin içeriği ile ilgili sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Site’de görünen bağlantılar yalnızca kolaylık sağlama amaçlı olup bunlar, bizim veya bağlı şirketlerimiz veya ortaklarımızın atıf yapılan içeriği, ürünü, hizmeti veya tedarikçiye yönelik bir desteği değildir. Bu Site dışındaki herhangi bir sayfadan, diğer web sitelerinden veya web sitelerine yaptığınız bağlantıların riski tamamen size aittir. Bunları incelemekten veya değerlendirmekten hiçbir şekilde sorumlu olmamakla birlikte Site’ye veya Site’den web sitesi dışındaki sayfalara veya diğer web sitelerine sağlanan bağlantıların tekliflerini garanti etmemekte veya bunların gizlilik politikaları ve hüküm ve şartları da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, söz konusu sayfaların ve web sitelerinin işlemleri, içeriği, ürünleri veya hizmetleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük almamaktayız. Ziyaret ettiğiniz, Site haricindeki tüm sayfaların ve diğer web sitelerinin hüküm ve şartlarını ve gizlilik politikalarını dikkatlice incelemelisiniz.

8. Özel Vasıflar, İşlevler ve Olaylar

Bu Site (a) işbu Hüküm ve Şartlar’a ek veya bunların yerine geçecek kullanım şartları, kurallar ve/veya politikalara tabi olabilecek ve (b) tarafımızca veya üçüncü kişilerce sunulabilecek olan bazı özel vasıflar ve işlevler veya olaylar (yarışmalar, çekilişler veya diğer teklifler gibi) sunabilmektedir. Böyle bir durumda, sizlere bunları bildireceğiz ve bu tekliflerden yararlanmayı seçtiğiniz takdirde, söz konusu teklifleri kullanımınızın söz konusu ek veya ayrı kullanım şartlarına, kurallara ve/veya politikalara tabi olmasını kabul etmiş sayılacaksınız.

9. Sunumlar

Politikamız gereği, talebimiz olmaksızın verilen öneri ve düşünceleri değerlendirme sürecine alamamaktayız. Talep edilmeden verilen öneri ve fikirlere ilişkin politikamıza bakılmaksızın, tarafımıza sağladığınız herhangi bir soru, geri bildirim, tavsiye, fikir veya diğer bilgiler ("Sunumlar") tescilli veya gizli değilmiş gibi muamele görecektir. Gizlilik politikamızın şartlarına tabi olmak üzere ve Türk Hukuku uyarınca uygun bulunduğu ölçüde, herhangi bir Sunum’u iletmek veya yayınlamakla, işbu belge ile bizlere, herhangi bir Sunum’u tamamen veya kısmen kopyalama, bunlardan türev işler elde etme, bunları şu anda bilinen veya bundan sonra geliştirilecek olan herhangi bir şekilde, ortamda veya teknoloji ile, ister tek başına ister diğer işlerin bir parçası olarak dağıtma veya gösterme ve Sunum’u kendi ürün ve hizmetlerimiz içerisinde veya bunlarla bağlantılı olarak kullanma da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sunum’u uygun gördüğümüz herhangi bir şekilde kopyalama, kullanma, çoğaltma, değiştirme, işleme, tercüme etme, yayınlama, lisans verme, dağıtma, satma veya temlik etme hakkını vermiş sayılmaktasınız. Ayrıca, Sunum’un geri verilmeyeceğini ve Sunum’unuzu ve Sunum içerisindeki herhangi bir fikir, konsept veya know-how’u, para veya herhangi bir şeklide başkaca bir karşılık ödemeksizin, ürünlerin geliştirilmesi, imalatı, dağıtımı ve pazarlanması da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanabileceğimizi de kabul etmiş sayılmaktasınız.
Bir Sunum yaptığınızda, bu Sunum’unuza ilişkin haklara sahip olduğunuzu veya bunları başkaca bir şekilde kontrol ettiğinizi beyan ve taahhüt etmiş sayılacaksınız. Ayrıca, söz konusu Sunum’un yazılım virüsleri veya herhangi bir türden “spam” oluşturmadığını veya içermediğini de beyan ve garanti etmiş sayılacaksınız. Yanlış bir e-posta adresi kullanmamanız, herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmemeniz veya bizi başka bir şekilde bir Sunum’un menşei/kaynağı hakkında yanlış yönlendirmemeniz gerekmektedir.

10. Kullanıcı İçeriği

Bir veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, görüntü, video, mesaj veya başkaca malzemeleri ilettiğinizde, yüklediğinizde, yayınladığınızda, e-posta ile gönderdiğinizde veya başkaca bir şekilde Site’de sağladığınızda (“Kullanıcı İçeriği”), söz konusu Kullanıcı İçeriği’nden tamamen sorumlu olduğunuz kabul edilecektir. Söz konusu Kullanıcı İçeriği, Hüküm ve Şartlar çerçevesinde bir Sunum teşkil etmektedir. Bu, üçüncü kişilerin Site’de yayınladıkları her türlü Kullanıcı İçeriği’nden tamamen kendilerinin sorumlu olduğu ve bizim sorumlu olmadığımız anlamına gelmektedir. (a) Hukuka aykırı, zararlı, tehdit, istismar, taciz, ırkçı, işkence edici, aşağılayıcı, terbiyesiz, müstehcen, hakaret edici, başkalarının gizliliğine müdahale eden, nefret dolu veya ırk ve etnik köken açısından veya başkaca bir şekilde sakıncalı olan; (b) Türk hukuku, sözleşme veya vekalet ilişkileri çerçevesinde verme yetkisini haiz olmadığınız; (c) yanlış, hatalı veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz; (d) herhangi bir üçüncü kişi tarafından karşılığında tazmin edildiğiniz veya (e) herhangi bir kişinin herhangi bir patent, marka, ticari sır, telif hakkı veya başkaca tescilli haklarını ihlal eden Kullanıcı İçeriği’nin iletilmesi, yüklenmesi, yayınlanması, e-posta ile gönderilmesi veya başkaca bir şekilde Site’ye sağlanması ile iştigal etmeyeceğinizi veya başkalarının bunlarla iştigal etmesine destek olmayacağınızı veya teşvik etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.
Ayrıca, zincir mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir türden “spam” de dahil olmak üzere herhangi bir yazılım virüsü, talep edilmeyen veya izin verilmeyen reklam, istek veya promosyon malzemesini iletmemeyi, yüklememeyi, yayınlamamayı, e-posta ile göndermemeyi veya başkaca bir şekilde sağlamamayı da kabul etmektesiniz. Ayrıca, (i) herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmemeyi veya herhangi bir kişi veya kuruluşla bağlantınızı yanlış bir şekilde beyan etmemeyi veya başkaca bir şekilde yanlış tanıtmamayı; (ii) herhangi bir şekilde 18 yaşından küçüklere zarar verilmesi de dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü kişiyi, başkasının taciz edilmesinin savunulması da dahil olmak üzere, “gizlice takip etmemeyi” veya başkaca bir şekilde taciz etmemeyi; (iii) herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin menşeini saklamak için üstbilgileri taklit etmemeyi veya tanımlayıcıları başkaca bir şekilde manipüle etmemeyi; (iv) kasten veya kasıtsız olarak Türk Hukuku’nu ihlal etmemeyi; veya (v) diğer kullanıcılar hakkında kişisel kimlik bilgilerini toplamamayı veya depolamamayı da kabul etmektesiniz.
Site’ye iletilen veya Site’ye konulan Kullanıcı İçeriği’ni onaylamakla ve denetlemekle yükümlü bulunmamaktayız. Bu nedenle, Kullanıcı İçeriği’nin doğruluğu, bütünlüğü veya kalitesiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Site’yi kullanarak, size saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı gelebilecek Kullanıcı İçeriği’ne maruz kalabileceğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız. Hiçbir durumda, herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ndeki herhangi bir hata veya eksiklik veya iletilen, yüklenen, yayınlanan, e-posta ile gönderilen veya Site aracılığıyla başkaca bir şekilde sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin kullanımı neticesinde tarafınızca katlanılan herhangi bir türden zarar veya ziyan da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin herhangi bir şekilde kullanımı sebebiyle sorumluluk kabul etmemekteyiz.
Münhasıran kendi takdirimiz doğrultusunda, herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkını (ancak yükümlülüğünü değil) haiz olduğumuzu ve herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni değiştirme, sıkıştırma veya silme hakkını saklı tuttuğumuzu kabul etmektesiniz. Yukarıdaki hükmün veya işbu Hüküm ve Şartlar’ın herhangi başka bir hükmünün genel niteliğine sınırlama getirmeksizin, işbu Hüküm ve Şartlar’ı ihlal eden veya başkaca bir şekilde sakıncalı olan herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni kaldırma hakkına sahip bulunmaktayız. İşbu Hüküm ve Şartları ihlal eden veya başkalarının haklarını zedeleyen herhangi bir kullanıcıya ön bildirimde bulunmaksızın hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutarız.

11. Telif Haklarına ilişkin Şikayetler

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz. Telif hakkı sahibi malzemelerin telif hakkının ihlalini teşkil edecek şekilde kopyalandığına inanıyorsanız lütfen Atanmış Vekilimiz’e ihlali bildirmek üzere e-posta veya yazılı bildirim gönderiniz ve aşağıda belirtilenleri sağlayınız: (i) ihlal edildiğini ileri sürdüğünüz telif hakkına sahip iş(ler)in tanımı ve telif hakkı sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair teyit; (ii) ihlal ettiğini iddia ettiğiniz malzemenin tarifi ve söz konusu malzemenin Site’deki yeri; (iii) adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz.
Telif hakkı ihlallerine ilişkin talep bildirimleri için musteri-iletisim@tr.estee.com a email atabilir ya da 0 800 261 91 13 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

12. Beyan ve Tekeffüller; Sorumluluğun Sınırlandırılması

İşbu Hüküm ve Şartlar veya Site ile bağlantılı olarak her ne olursa olsun herhangi bir türden hiçbir açık veya zımni beyan veya garantide bulunmamaktayız.
Türk Hukuku mevzuatı çerçevesinde, herhangi bir durumda, herhangi bir (a) işte meydana gelen aksaklık; (b) siteye erişimdeki gecikmeler veya erişimdeki aksaklıklar; (c) verilerin teslim edilmemesi, yanlış teslim edilmesi, bunlardaki yolsuzluk, tahrip veya başkaca bir değişiklik; (d) Site’deki web sitesi dışındaki bağlantılar ile yapılan muameleler veya bunların varlığı neticesinde katlanılan herhangi bir türden bir zarar veya ziyan; (e) üçüncü kişilerin web sitelerine veya web sitelerinden sağlanan hiper bağlar esnasında olanlar da dahil olmak üzere Site’nin kullanımı ile bağlantılı olarak meydana gelebilecek bilgisayar virüsleri, sistem arızaları veya bozuklukları; (f) içerikteki herhangi bir yanlışlık veya eksiklik veya (g) makul kontrolümüz dışındaki olaylardan sorumlu veya yükümlü olmayacağımızı (ister sözleşme, ister haksız fiil (kusur ve ihmal dahil) ister başkaca bir çerçevede) kabul etmektesiniz.
Site’nin kullanımı veya işbu Hüküm ve Şartlar’dan kaynaklanan veya bunlarla ilgili iddia veya davalar Türk Hukuku tahtındaki zamanaşımı sürelerine tabidir.

13. Uyuşmazlıklar

Site’ye ilişkin herhangi bir uyuşmazlık ile ilgili olarak, tüm haklar ve yükümlülükler ve işbu Hüküm ve Şartlar ile düzenlenen tüm işlemler Türk Hukuku’na tabi olacaktır. İşbu Sözleşme dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul (Çağlayan) Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

14. Bildirimlerin Site’de Yayınlanması veya E-posta yoluyla Elektronik Olarak Alınmasına İlişkin Rıza

Tarafınıza yapılacak bildirimler Gizlilik Politikamız ve Aydınlatma Metni’mizde açıklanmıştır.

15. Genel Hükümler

İşbu Hüküm ve Şartlar’ın, Site’yi kullanımınıza dair aramızdaki tam ve münhasır olarak anlaşmayı teşkil ettiğini ve bundan önceki tüm teklif, anlaşma veya diğer haberleşmelerin yerine geçtiğini ve bunlardan üstün geldiğini tasdik ve kabul etmektesiniz.
Münhasıran kendi takdirimiz doğrultusunda, işbu Hüküm ve Şartlar’ı, değişiklikleri Site’de yayınlamak ve söz konusu değişikliğe ilişkin bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutarız. Herhangi bir değişiklik, Site’de yayınlanmasının ve söz konusu değişikliğe ilişkin bildirimin çıkartılmasının hemen ardından yürürlüğe girmektedir. Bundan sonra Site’yi kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen tüm söz konusu Hüküm ve Şartlar’a ilişkin kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Önceden bildirimde bulunarak veya bulunmadan, işbu Hüküm ve Şartlar ile verilen haklardan herhangi birisini feshedebilmekteyiz. Duruma göre, Site’nin tüm kullanımlarına son vermek de dahil olmak üzere, herhangi bir fesih veya başkaca bir bildirime derhal uymanız gerekmektedir.
İşbu Hüküm ve Şartlar’da yer alan hiçbir husus, aramızda herhangi bir acentelik, ortaklık veya başkaca bir ortak işletme şekli yaratıyormuş gibi yorumlanmayacaktır. İşbu belgenin herhangi bir hükmünü ifa etmenizi talep etmememiz, bundan sonra herhangi bir zamanda söz konusu ifayı talep etmemize ilişkin hakkın tamamını etkilemeyecek olduğu gibi herhangi bir hükmün ihlaline ilişkin bir feragat, hükmün kendisinin feragat olarak ele alınmayacak veya böyle sayılmayacaktır. İşbu Hüküm ve Şartlar’ın herhangi bir hükmünün Türk Hukuku çerçevesinde bundan böyle icra edilemez veya geçersiz hale gelmesi veya herhangi bir tabi olunan hakem kararı veya mahkeme hükmü ile böyle ilan edilmesi durumunda, söz konusu icra edilemezlik veya geçersizlik durumu, işbu Hüküm ve Şartlar’ı bir bütün olarak icra edilemez veya geçersiz hale getirmeyecektir.
İşbu Hüküm ve Şartlar ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen,  musteri-iletisim@tr.estee.com adresinden bize e-posta gönderiniz.
Tüm telif hakları saklıdır.